Price tracking

Vast team van 30 merchandisers
+1M gescande EAN / jaar
Maandelijkse analyse en controle van de gepresteerde uren in de POS